Logo
Date Event
Jan 17, 2021 7:00 PM W details
Jan 23, 2021 6:30 PM details
Sun1.10 Mon1.11 Tue1.12 Wed1.13 Thu1.14 Fri1.15 Sat1.16
Ritual Yin Nicole 12:30 PM 50 minutes
Ritual Yin Marissa 5:30 PM 50 minutes
 
Ritual Yin (Open Gym) Chelsea 8:30 PM 50 minutes
 
Ritual Yin (Open Gym) Celine 8:30 PM 50 minutes
 
Ritual Yin (Open Gym) Chelsea 8:30 PM 50 minutes
 
Ritual Yin (Open Gym) Celine 8:30 PM 50 minutes
 
 
Ritual Yin (Open Gym) Alyx 5:20 PM 50 minutes