Logo
Sun9.01 Mon9.02 Tue9.03 Wed9.04 Thu9.05 Fri9.06 Sat9.07
Ritual Hot Yoga Lindsey 8:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Lindsey 9:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Lindsey 10:45 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 1:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 4:10 PM 50 min
Ritual Yin Marissa 5:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga Irene 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Irene 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Abs Irene 8:30 AM 20 mins
Ritual Hot Yoga Irene 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 6:30 PM 50 min
Ritual Yin Marissa 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga Alexa 5:45 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 6:30 PM 50 min
Ritual Yin Nicole 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga Irene 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Irene 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Irene 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Marissa 6:30 PM 50 min
Ritual Yin Marissa 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga - Throwback Thursday Marissa 5:45 AM 50 min
Ritual Hot Yoga - Throwback Thursday Marissa 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga - Throwback Thursday Marissa 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 6:30 PM 50 min
Ritual Yin Alexa 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga Irene 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Irene 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Irene 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 6:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga Alexa 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Alexa 9:45 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 11:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 1:45 PM 50 min
Ritual Hot Yoga Nicole 3:00 PM 50 min